กิจกรรมของหน่วยในห้วงเดือนที่ผ่านมา

โครงการฝึกทักษะการพูดและการสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๙

  

     เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ พ.อ.ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.ป.๒ รอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะการพูดและการสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๙ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เม.ย.๕๙ – ๑๓ พ.ค.๕๙  ซึ่งมีคุณสมบูรณ์  เหล่าวงศ์วัฒนา ผอ.กศน.อ.เมืองปราจีนบุรี และคณะร่วมพิธี โดยมี Mrs.Sheryll Pagaytay  Retinala และ คุณศิริลักษณ์  นามวงษ์ จาก กศน.อ.เมืองปราจีนบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้องบูรพา บก.ป.๒ รอ.

  

พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑

  

  

     เมื่อ  ๒๗ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐  พ.อ.ไกรภพ ไชยพันธ์ุ ผบ.ป.๒ รอ. เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑ ณ ป.พัน.๒๑ รอ. ค่ายนวมินทราชินี จว.ช.บ.

     และเมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๙  เวลา ๐๙๓๐  พ.อ.ไกรภพ   ไชยพันธุ์  ผบ.ป.๒ รอ. เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑ ของหน่วย ป.๒ รอ. และ นขต.ป.๒ รอ. (ในพื้นที่ จว.ป.จ.) สถานที่ ณ สนามหน้า บก.ป.๒ รอ.

 

การเตรียมการฝึก ร้อย.ป.ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙

  

  

     ในปี ๒๕๕๙ ป.๒ รอ. ได้จัดหน่วย ป.พัน.๒๑ รอ. เป็นหน่วยเข้ารับการประเมินผลการฝึก ร้อย.ป. โดยคณะกรรมการ ศป.(ทบ.)  โดยหน่วยได้เตรียมการเข้ารับการประเมินผลฯ ทั้งทางด้านกำลังพล  ยุทโธปกรณ์  และด้านการฝึกเป็นบุคคล และการฝึกเป็นหน่วย โดยมีการเปิดการเรียนการสอน Unit School ภายในหน่วย  เพื่อเป็นการเตรียมความรู้ ความชำนาญให้กับกำลังพลในการเข้ารับการประเมินผลการฝึกฯ ต่อไป 

     ซึ่ง ผบ.ป.๒ รอ. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการเตรียมการฯ ของหน่วย  ณ  ป.พัน.๒๑ รอ.  เมื่อวันที่  ๒๗  เม.ย.๕๙  ที่ผ่านมา  

 

 งานด้านกิจการพลเรือน

  

  

     - เมื่อห้วงวันที่ ๘ – ๑๘ เม.ย.๕๙  ศบภ.พล.ร.๒ รอ.(โดย ศบภ.ป.๒ รอ.)  ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙  ณ บริเวณหน้าค่ายพรหมโยธี พื้นที่ ก ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  โดยสรุปผลการปฏิบัติ  มีการให้บริการพักผ่อน/เครื่องดื่ม จำนวน ๓๔ ราย, การสอบถามข้อมูลเส้นทาง จำนวน ๗๒ ราย, การบริการซ่อมฉุกเฉิน จำนวน ๙ ราย, การบริการทางการแพทย์ จำนวน ๘ ราย, การอำนวยความสะดวก เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จำนวน ๓  ราย รวมทั้งสิ้น ๑๒๖  ราย  และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต 

  

     - เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐  ป.๒ รอ. และ นขต.ป.๒ รอ.(ในพื้นที่ จว.ป.จ.) ได้จัดกำลังพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๗ และพลทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการ ในวันที่  ๑ พ.ค.๕๙  จำนวน ๘๐  นาย เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ณ อาคารพรหมโยธี พล.ร.๒ รอ.

 

  

  

     - เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙  ผบ.ป.๒ รอ. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเส้นทางเพื่อสุขภาพ หน่วย ป.พัน.๒๑ รอ. พร้อมทั้งได้ร่วมปั่นจักรยานร่วมกับกำลังพล  และเยี่ยมชมกิจกรรมศิลปาชีพของหน่วย โดยมี พ.ท.ธวัชชัย  วรรณดิลก  ผบ.ป.พัน.๒๑ รอ. ให้การต้อนรับ

 

งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

  

  

     - เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๕๙ เวลา ๐๙๑๕ พ.อ.ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.ป.๒ รอ. และภริยา พร้อมด้วย ผบ.นขต.ป.๒ รอ. และภริยา  ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

  

     - เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙ ป.๒ รอ. ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในค่ายพรหมโยธี พื้นที่ ข เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  โดยจัดกำลังพลของหน่วยภายในค่ายพรหมโยธี พื้นที่ ข จำนวน ๑๘๐ นายร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณสวนป่าภายในค่ายพรหมโยธี พื้นที่ ข  ให้สูงโปร่ง และไม่รกทึบ

 

งานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

   

     - เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๕๙  ศบภ.ป.๒ รอ. ได้จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๓ คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ สนับสนุนให้กับ อบต.ดงขี้เหล็ก ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จว.ป.จ. โดยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ จำนวน  ๓๐  ครัวเรือน 

 

 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

  
     ป.๒ รอ. ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ   พล.ท.เทพพงศ์  ทิพยจันทร์  มทภ.๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มี.ค.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ ณ Blue O Rhythm & Bowl สาขารังสิต ชั้น ๒ ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                        ๑. เพื่อจัดหารายได้เป็นกองทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ป.๒ รอ. 

                        ๒. เพื่อหารายได้สำหรับซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักกำลังพลและพลทหารที่มีฐานะยากจน 

                        ๓. เพื่อเป็นการสมทบทุนจัดตั้งกองทุนพลทหารกองประจำการ ป.๒ รอ.  

                   ผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ ๖,๐๐๐ บาท และทีมทั่วไป ทีมละ ๓,๐๐๐ บาท 

                   สำหรับรางวัลผู้เข้ารับการแข่งขัน 

                             - ทีมชนะเลิศจำนวน ๑ รางวัล รับถ้วยรางวัลจาก                         พล.ท.เทพพงษ์  ทิพยจันทร์ มทภ.๑ 

                             - ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รับถ้วยรางวัล จาก     พล.ต.กู้เกียรติ  ศรีนาคา  รอง มทภ.๑ (๑) 

                             - ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒  จำนวน ๑ รางวัล  รับถ้วยจาก             พล.ต.ณัฐ  อินทรเจริญ  รอง มทภ.๑ (๒) 

                   รางวัลประเภทบุคคล ๔ รางวัล 

                             - ชนะเลิศบุคคลชาย จำนวน ๑ รางวัล รับถ้วยจาก                  พล.ท.อภิรักษ์    คงสมพงษ์    มทน.๑ 

                             - รองชนะเลิศบุคคลชาย จำนวน ๑ รางวัล รับถ้วยจาก             พล.ต.กันตภณ  อัครานุรักษ์    รอง มทน.๑ 

                             - ชนะเลิศบุคคลหญิง จำนวน ๑ รางวัล รับถ้วยจาก                 พล.ต.พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์  รอง มทภ.๑(๓) 

                             - รองชนะเลิศบุคคลหญิง จำนวน ๑ รางวัล รับถ้วยจาก            พล.ต.ศรีศักดิ์  พูนประสิทธิ์     ผบ.พล.ร.๒ รอ.

 การประเมินผลการฝึกเป็นหน่วย พัน.ป.สนาม ประจำปี ๒๕๕๙

  

     ป.2 รอ.  ได้จัดหน่วย ป.พัน.๑๐๒ รอ. เข้าทำการฝึกและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วย พัน.ป.สนาม ประจำปี ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการ ทบ.(ศป.)  ในห้วงวันที่ ๑๕ – ๑๘ มี.ค.๕๙  บริเวณ พื้นที่การฝึก อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  และหน่วยได้ทำการฝึก CPX และทำการประเมินผลภายใน โดยคณะกรรมการ ป.๒ รอ. ในห้วง   ๒ – ๔ มี.ค.๕๙ ณ ที่ตั้งปกติ   และห้วงวันที่ ๑๑ – ๑๓ มี.ค.๕๙   ณ พื้นที่ฝึกฯ  เพื่อเป็นการเตรียมกำลังพล ให้เกิดความชำนาญ   และมีผลการฝึกที่ดีต่อไป   

การฝึก กรม ร.ยานเกราะ ประจำปี ๒๕๕๙

  

     เมื่อห้วงวันที่ ๑๔ – ๒๒ ก.พ.๕๙ ป.๒ รอ.(ป.พัน.๑๒ รอ.)  ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ร่วมทำการฝึกเป็นหน่วย กรม ร.ยานเกราะ ประจำปี ๒๕๕๙ บริเวณพื้นที่ฝึก บ.ภักดีแผ่นดิน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมี ผบ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึก


การกิจกรรมทำบุญตักบาตร, ถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ และลงนามถวายพระพร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
 

  

      เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๐ พ.ย.๕๘   ป.๒ รอ.  ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ , กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน  และกิจกรรมการลงนามถวายพระพร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ  บริเวณอุทยานธรรม ป.๒ รอ. และอาคารอเนกประสงค์ ป.๒ รอ.  โดยมี  พ.อ.ไกรภพ  ไชยพันธุ์  ผบ.ป.๒ รอ.  เป็นประธานในพิธีฯ  และมีผู้บังคับหน่วย กำลังพลและครอบครัว ภายในพื้นที่ค่ายพรหมโยธี พื้นที่ ข  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  จำนวน  ๒๕๐  คน      

 

การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานรวมใจในพื้นที่ ข สู่วันพ่อเฉลิมพระเกียรติฯ 

  

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ย.๕๘ ป.๒ รอ.ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรวมใจในพื้นที่ ข สู่วันพ่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดยมี  พ.อ.ไกรภพ  ไชยพันธุ์  ผบ.ป.๒ รอ.  เป็นประธานในพิธีฯ มีผู้บังคับหน่วย กำลังพลและครอบครัว ภายในพื้นที่ค่ายพรหมโยธี พื้นที่ ข  เข้าร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน  ๘๘  คัน ระยะทางรวม  ๙  กม.

 

 

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

     - เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๘  หน่วยได้จัดกำลังพล จำนวน  ๖ นาย เข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา    ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่าง วันที่ ๒๑ – ๖ ธ.ค.๕๘  ณ  วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จว.ป.จ.   

 

 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ค่ายพรหมโยธีพื้นที่ ข เฉลิมพระเกียรติ

  

     - เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘  ป.๒ รอ. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ค่ายพรหมโยธีพื้นที่ ข  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ บริเวณสระน้ำและสวนสุขภาพ     ค่ายพรหมโยธีพื้นที่ ข โดยมี พ.อ.ไกรภพ  ไชยพันธุ์ ผบ.ป.๒ รอ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ โดยมีผู้บังคับหน่วย กำลังพล และครับครัว ภายในค่ายพรหมโยธี พื้นที่ ข  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน  

 

 การสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  

     - เมื่อวันที่  ๙ พ.ย.๕๘  ป.๒ รอ.(โดย ป.พัน.๑๒ รอ.) ได้จัดกำลังพลร่วมกับ อบต.ไม้เค็ด จ.ปราจีนบุรี  ดำเนินการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ในพื้นที่ คลองไทร ม.๒,คลองท่ากว้าง ม.๓, คลองท่ากว้าง ม.๑๑ จำนวน ๓ ฝาย เพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 

 การมอบผ้าห่มกันหนาวและผ้าขนหนูให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 

  

     เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๙ พ.ย.๕๘   ป.๒ รอ.  ได้จัดกำลังพลชุด ชป. ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและผ้าขนหนู  ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อ.ศรีมโหสถ, อ.กบินทร์บุรี จว.ป.จ.  และพื้นที่ชุมชนรอบค่าย  ต.ไม้เค็ด  จว.ป.จ.  จำนวนทั้งสิ้น  ๒๕๐  ผืน  โดยมีประชาชนและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมรับมอบ  ณ  ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน

 

การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้กับทหารกองประจำการ

  

     เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๐ พ.ย.๕๘   ป.๒ รอ.  ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี  จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงานในต่างประเทศและต่างประเทศ การเตรียมตัวสมัครงาน การเลือกอาชีพ และการตัดสินใจสู่อาชีพ  ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒  ของหน่วยฝึก ป.พัน.๑๒ รอ. และหน่วยฝึก ป.พัน.๑๐๒ รอ.   ณ  อาคารกรวิชญ์  ป.พัน.๑๐๒ รอ.

 

การเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 

  

     เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๒๓ พ.ย.๕๘  พ.อ.ไกรภพ   ไชยพันธุ์  ผบ.ป.๒ รอ. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วย นขต.ป.๒ รอ. ในด้านการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ  

 

กิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่   

  

     เมื่อ ๒๙ พ.ย.๕๘ หน่วยฝึกทหารใหม่ของ นขต.ป.๒ รอ. ได้จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่  ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่  ผลการปฏิบัติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

การตรวจเยี่ยมหน่วย

  

      - เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๘  ผบ.ป.๒ รอ. และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วย ป.พัน.๒๑ รอ. ชมการปฏิบัติของกองร้อย ๓ ภารกิจ, การเปิดห้องเรียน Unit School  และการฝึกวิชาชีพภายในหน่วย, เยี่ยมชมกิจกรรมชุมชน รวมทั้งเป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่  โดย ผบ.ป.๒ รอ. ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานตามนโยบาย โดยให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

  

     - เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๘  ผบ.ป.๒ รอ. และคณะ  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม       ป.พัน.๒ รอ., รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ   ของกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย (ร้อย.๒),  เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ผลัดที่ ๒, จากนั้นได้ทำการตรวจเยี่ยมกองร้อย,  หน่วยฝึกทหารใหม่,  ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วย ณ ป.พัน.๒ รอ. ค่ายจักรพงษ์  

   

     - เมื่อ ๓๐๑๓๓๐ พ.ย.๕๘ พ.อ.ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.ป.๒ รอ. รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกองร้อยพร้อมรบ (ร้อย.๑), กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย (ร้อย.๒) ณ ป.พัน.๑๐๒ รอ. จากนั้นทำการตรวจเยี่ยมกองร้อย และการเปิดห้องเรียนภายในหน่วย (Unit School) และพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒ โดยมี พ.ท.สุทธิชัย พร้อมเจริญ ผบ.ป.พัน.๑๐๒ รอ. ให้การต้อนรับ

  

     - และเมื่อ ๐๑๑๐๓๐ ธ.ค.๕๘ พ.อ.ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.ป.๒ รอ. รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกองร้อยพร้อมรบ (ร้อย.๑), กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย(ร้อย.๒) ณ ป.พัน.๑๒ รอ. จากนั้นทำการตรวจเยี่ยมการเปิดห้องเรียนภายในหน่วย (Unit School) วิชา การใช้งานระบบควบคุมบังคับบัญชาและอำนวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธี (LITACS)  และจากนั้น  เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่  และทำการตรวจเยี่ยมกองร้อยและชมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ (การเกิดอัคคีภัย)  โดยมี พ.ท.กฤษณพล โภชนดา ผบ.ป.พัน.๑๒ รอ.  ให้การต้อนรับ

การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน พ.ย.๕๘

  
     เมื่อวันที่  ๒๖ พ.ย.๕๘  เวลา ๑๐๐๐  ป.๒ รอ.  ได้กำหนดให้มีการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารให้กับกำลังพลและพลทหารกองประจำการ ป.๒ รอ. และ นขต.ป.๒ รอ.(ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี)  ประจำเดือน พ.ย.๕๘  ณ อาคารอเนกประสงค์ ป.๒ รอ.  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ของ ทบ. ทางด้านการพัฒนาคุณธรรม

การประเมินผลคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๘

 
 

     ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติประกาศมอบรางวัล ฯ  ให้กับหน่วย ป.๒ รอ.  ซึ่งมีผลการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๘  โดยมีคะแนนรวม  ๘๗.๓๘  (ได้ลำดับที่ ๑ กลุ่มที่ ๑ ของ ทภ.๑)  เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๕๘  เวลา ๐๙๐๐  โดย ผบ.ป.๒ รอ. ได้เข้ารับโล่รางวัลผลการตรวจดีเด่นฯ    ณ หอประชุมกิตติขจร  ซึ่งมี พล.อ.อุดมเดช  สีตบุตร  ผบ.ทบ.  เป็นประธาน


การฝึกเป็นหน่วย ร้อย.ป.สนาม ประจำปี ๒๕๕๘

  

     ป.๒ รอ. ได้จัด ป.พัน.๒ รอ. เป็นหน่วยเข้ารับการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วย ร้อย.ป.สนาม โดยคณะกรรมการ ทบ.(ศป.) ประจำปี ๒๕๕๘ ในห้วงวันที่ ๒๑ - ๒๕ ก.ย.๕๘    ที่ผ่านมา บริเวณพื้นที่ฝึก บ.ภักดีแผ่นดิน  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมี รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ. (๒) เป็นประธานพิธีเปิด ผลการประเมินฯ หน่วย ป.พัน.๒ รอ. ได้ลำดับที่ ๒ คะแนนร้อยละ ๘๖.๐๖ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก


    
     เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘  ส.ค.๕๘ ทำการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วย ร้อย.ป.สนาม  โดยคณะกรรมการ ป.๒ รอ.  ให้กับ ป.พัน.๑๒ รอ.  ซึ่งผลการฝึกและประเมินผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

   

     และเมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. – ๒ ก.ย.๕๘ ทำการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วย ร้อย.ป.สนาม  โดยคณะกรรมการ ป.๒ รอ.  ให้กับ ป.พัน.๑๐๒ รอ.  ซึ่งผลการฝึกและประเมินผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

 

การฝึกยิงปืนประจำปี ๒๕๕๘

 

  

     เมื่อวันที่  ๒๕ ส.ค.๕๘  ป.๒ รอ.  ได้ทำการฝึกยิงปืนประจำปี ๒๕๕๘  ให้กับกำลังพล  เพื่อทดสอบความสามารถและเพื่อความคุ้นเคยในการใช้อาวุธ  ซึ่งมีการวัดผลการยิง  และมอบรางวัลและใบประกาศให้กับผู้ที่มีผลการยิงปืนดี  จำนวน  ๓  รางวัล  และผลการยิงปืนอยู่ในเกณฑ์ดีและผ่านไปด้วยความเรียบร้อยการต้อนรับคณะ รร.สธ.ทบ.

  

     เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๘  ป.๒ รอ.  ได้รับผิดชอบในการให้การต้อนรับคณะ รร.สธ.ทบ.  ที่เดินทางมาทำการตรวจ/การศึกษาภูมิประเทศ  พื้นที่ พล.ร.๒ รอ.  โดยรับผิดชอบ  การจัดนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของหน่วย  และจัดยุทโธปกรณ์ ปกค. M.๑๐๙ A๕ จำนวน ๒ กระบอก,  ปนร. GHN.๔๕ A๑ จำนวน  ๒  กระบอก  ร่วมแสดงนิทรรศการ  บริเวณพื้นที่ข้างอาคารพรหมโยธี  พล.ร.๒ รอ. การช่วยเหลือประชาชน (ภัยแล้ง, น้ำท่วม อื่นๆ)

  
     การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเดือน ส.ค.๕๘  หน่วยโดย ป.พัน.๒ รอ. ได้จัดกำลังพลพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร  ออกให้บริการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ.ศรีมโหสถ  จว.ป.จ. จำนวน  ๑๙ เที่ยว  ปริมาณน้ำ  ๙๕,๐๐๐ ลิตร  โดยสามารถช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ จำนวน  ๑๙  หมู่บ้าน  ๑๒๘  ครัวเรือน 

  

     ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอื่นๆ  โดยเมื่อวันที่  ๒๘ – ๒๙ ส.ค.๕๘  หน่วย โดย ป.พัน.๑๒ รอ. ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ออกให้การช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารและที่พักสงฆ์ ให้กับวัดเนินอีแจน บ.เนินอีแจน หมู่ที่ ๒ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จว.ป.จ. ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง เมื่อคืนวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๘  โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  

     ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยยังได้มีการตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยและพื้นที่ประสบภัยพิบัติอื่นๆ ตามที่ได้รับการประสานร้องขอได้โดยทันที

 

 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหา

     หน่วยได้จัดกำลังพล ครอบครัว และมวลชนของหน่วย  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓  พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

  

          - เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๘  หน่วยได้จัดกำลังพล ครอบครัว และมวลชนของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๔ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล , พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพร  ณ  ลานเอนกประสงค์ และอาคารพรหมโยธี พล.ร.๒ รอ.  และได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  บริเวณสวนป่าภายในพื้นที่ค่าย พรหมโยธี พื้นที่ ข โดยร่วมกับหน่วยในพื้นที่ และพื้นที่สาธารณะบริเวณบ้าน     หนองปรือ หมู่ที่ ๕ และบ้านแหลมไผ่ หมู่ที่ ๘ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จว.ป.จ.  โดยร่วมกับประชาชนในพื้นที่  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  

  

          - เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๘  หน่วยได้จัดกำลังพล ครอบครัว และมวลชนของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๔ รูป , พิธีลงนามถวายพระพร และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

  

          - เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๕๘  หน่วยได้จัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณน้ำตกตะคร้อ ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จว.ป.จ.  โดยมี  พล.ต.ศรีศักดิ์  พูลประสิทธิ์ ผบ.พล.ร.๒ รอ. เป็นประธาน และมี หน.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, หน.เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  รวมทั้ง ข้าราชการในท้องถิ่น ผู้แทนโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ  ๑,๐๐๐  คน    


กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike For Mom

       

     ป.๒ รอ.  ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike For Mom”  เมื่อวันที่  ๑๖  ส.ค.๕๘  ณ พื้นที่ กทม. ซึ่งหน่วยรับผิดชอบการส่งกำลังบำรุง  จำนวน  ๓  พื้นที่  ได้แก่  พื้นที่ ร.๑๑ รอ., พื้นที่กรมป่าไม้  และพื้นที่ วศ.ทบ. ผลการปฏิบัติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

     สำหรับการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike For Mom” ในพื้นที่ จว.ป.จ.  หน่วยได้จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ ให้การสนับสนุน จว.ป.จ. ในการเคลื่อนย้ายรถจักยานเข้าพื้นที่การจัดกิจกรรมฯ  และจัดกำลังพล และครอบครัว เข้าร่วมปั่นจักยานและเข้าร่วมในพิธีปิดกิจกรรมดังกล่าว  ณ  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

 

โครงการปั่นเพื่อแม่ (Bike For Mom)

  

     หน่วยดำเนินการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการ ปั่นเพื่อแม่ (ความกตัญญูต่อแม่ เป็นมงคลของชีวิต) ซึ่งจะมีการจัดขึ้นวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส ครบรอบ ๘๓ พรรษา ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค.๕๘  ในพื้นที่ของหน่วย  และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับกำลังพลและครอบครัว ในค่ายพรหมโยธี พื้นที่ ข ให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย     

 

รอง ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ ป.๒ รอ.

  

      เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๕๐๐  พล.ต.ปริญญา  อุตสาหะ  รอง ผอ.สปร.ทบ. และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ ป.๒ รอ. และหน่วยขึ้นตรงภายในค่ายพรหมโยธี โดยมี พ.อ.ไกรภพ  ไชยพันธุ์  ผบ.ป.๒ รอ. พร้อมด้วย คณะนายทหาร กำลังพลและแม่บ้าน ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 การศึกษา ณ ที่ตั้งหน่วย  หลักสูตรนายสิบชั้นต้น ป. รุ่นที่ ๑ ระยะเวลาการศึกษา ๘ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๓๐ มิ.ย. ๓๑ ส.ค.๕๘

   

     เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.ไกรภพ   ไชยพันธุ์ ผบ.ป.๒ รอ.   เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ป. รุ่นที่ ๑ การศึกษา  ณ ที่ตั้งหน่วย    ตามนโยบาย ทบ. ด้วยการจัดการศึกษา ณ ที่ตั้งหน่วย เพิ่มเติม นอกเหนือจากการให้การศึกษาตามแผนประจำปี เพื่อแก้ไขปัญหาความคับคั่งของกำลังพลให้ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรของเหล่าเป็นการเร่งด่วน ภายใน ๕ ปี (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา  ๒๐ นาย/หลักสูตร สถานที่  ณ ป.พัน.๑๐๒ รอ. ค่ายพรหมโยธี ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี

 

 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘  (๒๖ มิ.ย.๕๘)

   

    เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๕๘  เวลา ๑๗๐๐  ป.๒ รอ., นขต.ป.๒ รอ. และ หน่วยในค่ายพรหมโยธีพื้นที่ ข จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘  (๒๖ มิ.ย.๕๘)   โดย พ.อ.ไกรภพ    ไชยพันธุ์  ผบ.ป.๒ รอ. เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘  วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กำลังพลและครอบครัวตลอดจนบุตรหลาน ค่ายพรหมโยธีพื้นที่ ข  ได้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดและการรวมพลังแผ่นดินในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม และ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ   โดยมีกำลังพล  (น.,ส.,พลฯ)  และ ครอบครัวของหน่วยในพื้นที่ ข   และ ผู้แทนกลุ่มประชาชนในพื้นที่รอบค่ายเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวนทั้งสิ้น  ๘๕๐  คน  สถานที่  ณ  ลานเอนกประสงค์ ป.๒ รอ. (PX ป.พัน.๑๐๒ รอ.)

 

การต้อนรับ หน.คณะทำงานด้านยุทธการ ทบ. ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย

  

     เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๕๘ ผบ.ป.๒ รอ.  ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.พิริยธรณ์  ภัทรชาติโยธิน  หน.คณะทำงานด้านยุทธการ ทบ.  ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย  พล.ร.๒ รอ.  และ   ป.พัน.๑๒ รอ.  ผลการปฏิบัติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

การจัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ 

     พล.ร.๒ รอ.  ได้มอบให้  ป.๒ รอ. รับผิดชอบดำเนินการการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘  โดยจัดตั้งบริเวณด้านหน้า  PX พรมโยธี  ต.บ้านพระ อ.เมือง จว.ป.จ.  ห้วงตั้งแต่  ๑๐๑๓๐๐ – ๑๖๐๙๐๐ เม.ย.๕๘

 

 การฝึกอบรมโครงการจัดตั้งและพัฒนาแกนนำภาคประชาชน ขั้นที่ ๒ ห้วงที่ ๑  รุ่นที่ ๑๕ 

     ป.๒ รอ.  ได้รับมอบหมายจาก พล.ร.๒ รอ.  ให้เป็นหน่วยจัดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งและพัฒนาแกนนำภาคประชาชน ขั้นที่ ๒ ห้วงที่ ๑ รุ่นที่ ๑๕  ให้กับทหารกองประจำการผลัดที่ ๑/๕๖ และผลัดอื่นๆ ที่จะปลดประจำการใน เม.ย.๕๘  จำนวนทั้งสิ้น  ๑๕๖ นาย  ห้วงตั้งแต่ ๓๐ มี.ค. – ๓ เม.ย.๕๘  โดยได้กระทำพิธีเปิดการฝึกฯ  เมื่อวันที่  ๓๑ มี.ค.๕๘  ณ อาคารพรหมโยธี  พล.ร.๒ รอ.  โดย รอง ผบ.ป.๒ รอ.(๒) เป็นประธาน  และได้กระทำพิธีปิดการอบรมฯ  เมื่อ  ๓ เม.ย.๕๘  ณ อาคารพรหมโยธี  พล.ร.๒ รอ.

 

 กิจกรรมเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 

     เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๐ มี.ค.๕๘  เวลา ๐๙๐๐  ป.๒ รอ. ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพร และกิจกรรมลงนามถวายพระพร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ  ๖๐  พรรษา  ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ  บก.ป.๒ รอ. โดยมี  พ.อ.ไกรภพ   ไชยพันธุ์  ผบ.ป.๒ รอ. เป็นประธานในพิธีฯ

        เมื่อวันอังคารที่  ๓๑ มี.ค.๕๘  พ.อ.ไกรภพ   ไชยพันธุ์  ผบ.ป.๒ รอ.  พร้อมด้วยคณะนายทหาร กำลังพล/ครอบครัว  และ มวลชนของหน่วย  ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ  ๖๐  พรรษา  ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ  พล.ร.๒ รอ.  โดยมี  ผบ.พล.ร.๒ รอ.  เป็นประธานฯ

  

การดำเนินโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ สู้ภัยแล้ง

     หน่วยได้จัดกำลังพลและรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือภัยแล้ง ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ สู้ภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ในห้วงเดือน มี.ค.๕๘  จำนวน ๒ อำเภอ ๔ ตำบล ๑๒ หมู่บ้าน  ช่วยเหลือประชาชนได้  ๑๒๒  ครัวเรือน  คิดเป็นปริมาณน้ำรวม  ๒๑๐,๐๐๐  ลิตร  ดังนี้.-

 

ลำดับ

หน่วยปฏิบัติ

พื้นที่ดำเนินการ

ยอดปริมาณน้ำ

หมายเหตุ

เที่ยว

ลิตร

ป.พัน.๒ รอ.

อ.ศรีมโหสถ จว.ป.จ.

๒๐

๑๒๐,๐๐๐

 

ป.พัน.๑๒ รอ.

อ.กบินทร์บุรี จว.ป.จ.

๑๕

๙๐,๐๐๐

 

รวม

๓๕

๒๑๐,๐๐๐

 

 

 พิธีลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช


     เมื่อวันที่ 25 ก.พ.58 เวลา 1500  ผบ.ป.2 รอ. ได้นำกำลังพลคณะนายทหารของหน่วย  ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดการออกร้านจำหน่ายสินค้ามือสอง


     เมื่อ ๑๐ ก.พ.๕๘  เวลา  ๑๖๐๐  ป.๒ รอ. ได้ร่วมกับ นขต.ป.๒ รอ. และหน่วยในค่ายพรหมโยธี พื้นที่ ข จัดกิจกรรมร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้ามือสอง  ในโครงการ "ตลาดนัดสินค้าราคาถูก  ป.๒ รอ. และหน่วยในค่ายพรหมโยธี พื้นที่ ข"  เพื่อเพิ่มรายได้  ลดรายจ่ายให้กับกำลังพล โดยมี  ผบ.ป.๒ รอ.  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  และจะมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน


    
 

การเดินทางไกลประจำเดือน     เมื่อ ๐๒๐๖๓๐ ก.พ.๕๘  ผบ.ป.๒ รอ., รอง ผบ.ป.๒ รอ., เสธ.ป.๒ รอ. พร้อมด้วยนายทหาร และกำลังพล ร้อย.บก.ป.๒ รอ.  ทำการตรวจความพร้อมรบและเดินทางไกลประจำเดือน ก.พ.๕๘  โดยใช้เส้นทางภายในค่ายพรหมโยธี พื้นที่  ข  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ชา  และทดสอบสมรรถภาพของกำลังพล


การฝึกอบรมให้ความรู้กองทุนชุมชนทหาร พล.ร.๒ รอ.
  

 

 

     เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๗  หน่วยได้จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้กองทุนชุมชนทหาร ณ  อาคารพรหมโยธี  พล.ร.๒ รอ.  โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำในการฝึกอบรมฯ ผลการปฏิบัติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

การจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๕๘

 

 

     ป.๒ รอ.  และ นขต.ป.๒ รอ.  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๕๘  ขึ้นทุกหน่วย  ร่วมกับงานเลี้ยงวันกองทัพไทย  เมื่อวันที่ ๑๘  ม.ค.ที่ผ่านมา  โดยได้จัดกิจกรรมการละเล่นและมอบของรางวัลให้กับเด็กทุกคนที่มาร่วมงาน  เพื่อพัฒนาทักษะและกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต

 

กิจกรรมการลงนามถวายพระพร   

 

     เมื่อวันที่  ๒๖ ธ.ค.๕๗  ป.๒ รอ.  โดย ป.พัน.๑๐๒ รอ.  เป็นผู้แทนฯ  นำโดยผบ.ป.พัน.๑๐๒ รอ. นำกำลังพลและครอบครัวลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ

 

การจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย    

 

 

     ป.๒ รอ. ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้วทุกหน่วย  มีการตรวจความพร้อมในการปฏิบัติของหน่วย  เพื่อรองรับการปฏิบัติในการช่วยเหลือภัยพิบัติทุกรูปแบบเมื่อได้รับการประสานหรือร้องขอ  โดยเมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๕๘  เวลา ๑๐๐๐  ศบภ.ป.๒ รอ.(โดย ศบภ.ป.พัน.๑๒ รอ.) ได้จัดกำลังพล  จำนวน  ๒๓  นาย (น.๑ , ส.๒ , พลฯ ๒๐) และยานพาหนะ จำนวน  ๒  คัน (รยบ.แบบ ๕๑ (วีโก้) ๑ คัน , รยบ.๒ ๑/๒ ตัน (FTS)  ๑ คัน)  ให้การสนับสนุนเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี  ในการดับเพลิงบริเวณบ่อขยะของเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี  บ.เขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๑๑ ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จว.ป.จ. ซึ่งผลการปฏิบัติ สามารถให้ความช่วยเหลือและดับไฟได้เป็นที่เรียบร้อย

 

การจัดนิทรรศการทางทหารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๕๘    

  

     ป.๒ รอ. ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ในการจัดแสดงกิจกรรมทางทหาร  ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๕๘  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

                        ๑. ให้การสนับสนุนรวมทั้งสิ้น  ๒๖  หน่วยงาน

                        ๒. ยอดกำลังพล  จำนวน  ๒๙๔ นาย (น.๒๖, ส.๙๔, พลฯ ๑๗๔)

                        ๓. อาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ  ดังนี้

                             ๓.๑ ป.ขนาด ๑๕๕ มม.         จำนวน  ๒๖ กบ.

                             ๓.๒ ป.M.๗๙                      จำนวน  ๒๔ กบ.

                             ๓.๓ ปก.M.๖๐                    จำนวน  ๑๔ กบ.

                             ๓.๔ เครื่องยิงจรวด RPG        จำนวน  ๑๒ กบ.

                             ๓.๕ ปลย.M.๑๖                  จำนวน  ๒๔ กบ.

                             ๓.๖ รยบ.แบบ ๕๐               จำนวน  ๒๖ คัน

                             ๓.๗ รยบ.๑๐ ตัน                 จำนวน  ๒๖ คัน

      ผลการดำเนินการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กำลังพลปลอดภัย  อาวุธยุทโธปกรณ์  ไม่มีการชำรุดสูญหาย  และเดินทางกลับที่ตั้งหน่วยเรียบร้อยแล้ว

 

 

Visitors: 32,582